Woda do biura

Woda Selenka pozyskiwana jest z odwiertu głębinowego usytuowanego na terenie “Uzdrowiska” – czyli z terenów posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Rozlewnia wody usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia.

Woda posiada aktualną “Ocenę i kwalifikację rodzajową wody” wydaną przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Poznaniu na podstawie wyników analiz chemiczno-fizycznych wykonanych w tym samym instytucie.

Główne składniki mineralne:

 

KATIONY mg/l:

Magnezowy Mg2+ 24,30, Wapniowy Ca2+ 107,20, Sodowy Na+27,00, Potasowy K+ 2,90

ANIONY mg/l:

Siarczanowy SO42- 97,68, Chlorkowy CL 39,70, Wodorowęglanowy HCO3 334,80, Fluorkowy F 0,10

Woda dostępna jest w wersji gazowanej i niegazowanej. Zakup wody u nas to idealne rozwiązanie dla firm. Wodę dostarczamy bezpośrednio z hurtowni jako dystrybutor prosto do Państwa w dowolne miejsce w Polsce w terminie 3-4 dni roboczych. Istnieje możliwość zakupu butelek o pojemności 0.5L jak i 1.5L.

  • Wybierz producenta